F3U - Drone Race Polska

Wyścigi dronów

Regulaminy

Regulaminy zawodów

FAI (Fédération Aéronautique Internationale)0

 

Regulamin Pucharu Polski F3U (FPV Drone Race) w roku 2019:
Na rok 2019 przyjmuje się do stosowania takie same zasady organizacji i ustalania klasyfikacji końcowej Pucharu Polski, jak w Regulaminie Pucharu Świata w konkurencji F3U - Drone Racing patrz Aneks „DRONE RACING WORLD CUP RULES” Kodeksu Sportowego FAI 
Podstawą regulaminową są aktualne zasady FAI: Drone Sport 2019 Edition
Organizator może dokonać zmian w regulaminie - tzw zasady lokalne - zdefiniowane dla danych zawodów

Regulamin wyłaniania Kadry Narodowej na rok 2019:

Zawodnik otrzymuje punkty startując w następujących imprezach rozgrywanych w roku 2018:
A. Mistrzostwach Polski
B. Eliminacjach Pucharu Polski (trzy najlepsze eliminacje)
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata lub Mistrzostw Świata/Europy FAI (dwa najlepsze wyniki)
Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
P = A + B + C
Sumowane są wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach.

Kadra Narodowa to zwykle ok. 7 osób
Reprezentację natomiast stanowi:
3 zawodników/zawodniczek z największą ilością punktów (P), i dodatkowo 1 junior, 1 kobieta (stosowanie do zaleceń FAI na dany rok)

___________________________

Zasady lokalne - wspólne dla wszystkich zawodów * :

Częstotliwości:
Organizator dopuszcza stosowanie jedynie poniższych częstotliwości:
- RC: 2.4GHz - EU, TBS Crossfire EU
- Video: 5.8GHz - 25mW max, można korzystać tylko z "firmowych" transmiterów: Immersion, Tramp, Unify, Furious FPV. Anteny z polaryzacją kołową.
Modele muszą być wyposażone w system failsafe, któy po zaniku sygnału RC niezwłocznie wyłącza silniki.
Modele muszą być wyposażone w sprawne oświetlenie LED z łatwą możlwością zmiany koloru.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem sportowym FAI (Class F3U – RC Multi-Rotor FPV Racing - pkt. 1.5.) każdy model ma być opatrzony narodowym znakiem identyfikacyjnym (POL), po którym następuje (4-cyfrowy) numer Licencji sportowej NAC lub FAI ID  (9999) oraz nr koptera (1,2 lub 3). Litery i cyfry muszą mieć co najmniej 6 mm wysokości i pojawić się co najmniej raz na każdym modelu.  Przykład - POL-9999-1
Przed zawodami każdy model (można mieć max 3 modele) jest przeglądany przez organizatora pod kątem Failsafe, ledów, nadajnika video oraz oznaczeń. Modele spełniające wszystkie wymagania są dopuszczone do udziału w zawodach - otrzymują specjalny stickers i tylko tych można używać w czasie całych zawodów

Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie OC

W zawodach Puchar Polski, Mistrzostwa Polski i na wszystkich zawodach międzynarodowych (znajdujących się w Kalendarzu imprez FAI) wymagane jest posiadanie Licencji sportowej FAI wydawanej przez Aeroklub Polski.
W przypadku zawodów międzynarodowych wymagane jest posiadanie licencji FAI wystawioną przez dowolny (Aeroklub Polski oczywiście również) narodowy aeroklub (NAC) ew. tzw FAI ticket kupowany na stronie www.fai.org
Jak uzyskać licencję.

W celach łatwej identyfikacji dla widzów prosimy o ustawienie wyświetlania w OSD swojego nicka/nazwiska

__________________________________________________________________________
Zasady rozgrywania zawodów i regulamin może ulec zmianie.
Proszę zatem śledzić niniejszą stronę.

 * - jeśli organizator nie wprowadzi swoich zasad lokalnych

__________________________________________________________________________

Algorytm obliczania rankingu zawodników do Kadry Narodowej na rok 2018.

Punktację za każde zawody obliczono wg zasady opublikowanej w aktualnym regulaminie FAI dla dyscypliny F3U (Anex - strona 25).
Do rankingu wzięto pod uwagę 5 zawodów rozgrywanych w Polsce (Częstochowa, Gdynia, Wałcz, Koszałkowo, Toruń). Dla każdego zawodnika skreślone zostały 2 najgorsze zawody. Czyli do obliczeń wzięto tylko 3 najlepsze zawody polskie oraz jedne zawody międzynarodowe (Gdynia: Puchar Świata, no chyba, że ktoś podesłał wyniki z innych zawodów międzynarodowych). 

sc4_vol_f3_droneracing_15-3-2018.pdf